Förrådet på skidstadion

 2020-06-15 | Styrelse | carl-otto wijkmark

Förrådet på skidstadion försvinner 1 juli.
Vi håller på att avveckla det.
Redan nu finns allt OL-materiel i Värmestugan i Hagenstugan.
OL-materiel som fanns i det intilliggande förrådet är flyttat till värmestugan.


« Tillbaka