PM Alla mot alla

 2020-06-20 | Tävling | anna larsson

Samling: Vid Karstorps friluftsområde kl. 16.30 för gemensam genomgång.
Tävlingsform: Alla mot alla, först i mål vinner. Spridningsmetoder förekommer.
Stämpling: Sportident
Start: Första start 17:00. Start enligt startlista som offentliggörs vid samlingen.
Kartan: Karstorp skala 1:7500.
Kontrollerna sitter tätt så var noga med kodsiffran.
Alla löpare passerar under riksväg 26. Kontroller ska stämplas vid inpassage och utpassage. Detta är markerat på kartan.
Det förekommer passage över bilvägar, var försiktiga.
Ombyte: Ingen dusch, men möjlighet till bad i Karstorpssjön finns.
Övrigt: I väntan på prisutdelningen bjuds det på korv med bröd. Ta gärna med stol eller filt att sitta på.« Tillbaka