investeringar

 2021-10-29 | Styrelse | inger westerberg

Ni kanske minns att ni fått information om att styrelsen vill veta ifall ni funderar på några investeringar vi behöver göra. Har du tankar o önskemål vill vi att du skickar dem till någon av oss i styrelsen.
Skriv vara/föremål samt prisuppgift på densamma. Vet du företag får du gärna skriva med det också. Vi vill ha in det senast den 20/11 för att vi ska kunna titta på det på vårt nästa styrelsemöte som är den 22/11.


Tillbaka