Gemensamma aktiviteter 2022

 2021-12-12 | Alla | inger westerberg

Efter vårt medlemsmöte i oktober har en grupp arbetat vidare med att se över hur vi kan sammanställa alla föreningens aktiviteter i ett dokument.
Vi vill att alla tittar på det och kommer med input. Tanken är att vi i föreningen har en gemensam satsning och gör saker tillsammans, inte dubbelarbetar våra träningar samt vet vart vi vill tävla och åka på läger mm.
Vi ser gärna att ni kommer till en träningshelg i januari och tycker till.
Gruppen har bestått av Karin, Anna, Uno, Björn, Max, Maria, Emma och Inger.
Dokumentet du behöver titta på ligger under Interna sidor - Dokument - (Byt kategori) Nyhetsbrev.
Då texten är för bred får du rulla ned till sid 5-7 för att få reda på vad färgerna betyder samt få förklaringar.


Tillbaka