Julklappstävling

 2022-01-01 | Julklappstävling | anna stomberg

Vi har ett resultat!
Vinnare är Ingemar och Margareta Holmberg som hade åtta rätt. Lars Holmberg hade även han åtta rätt, men lotten avgjorde.
Vi hade ytterligare tre inlämningar, men med sex och sju rätt. En person lämnade inte in eftersom han förklarade hur man kunde ”fuska”.
Denna tävling visar att det inte är så lätt på Billingen att placera kontroller rätt utifrån en bild. På kartan har vi placerat ut pilar, från var kortet är taget.
Vi tackar för oss och lämnar över stafettpinnen till en ny julklappstävling nästa år. Vem tar över stafettpinnen?
Anna och Stefan« Tillbaka