IF Hagen
IF Hagen Orientering - Årsmöte 2022

IF Hagen Orienterings årsmöte hålls Onsdag 23 Februari kl 18:00 i Hagenstugan.
Verksamhets och förvaltnings berättelse för IF Hagen Orientering redovisas
och sedvanliga val förrättas, se vidare föredragningslistan.

Sista dag för inlämnande av motioner till styrelsen är 12 januari.

Årsmöteshandlingar kommer senast 16 februari att finnas på hemsidan och i Hagenstugan.


Vi ser fram mot en stor uppslutning på årsmötet.
Föreningsstyrelsen.

Årsmötes handlingar:
För att se övriga årsmöteshandlingarna måste du vara inloggad.