IF Hagen
IF Hagen Orientering - Årsmöte 2020

IF Hagen Orienterings årsmöte hålls Onsdag 19 Februari kl 18:00 i Hagenstugan.
Verksamhets och förvaltnings berättelse för IF Hagen Orientering redovisas
och sedvanliga val förrättas, se vidare föredragningslistan.

Sista dag för inlämnande av motioner till styrelsen är 7 januari.

Årsmöteshandlingar kommer senast 12 februari att finnas på hemsidan och i Hagenstugan.


Vi ser fram mot en stor uppslutning på årsmötet.
Föreningsstyrelsen.

Årsmötes handlingar:
För att se övriga årsmöteshandlingarna måste du vara inloggad.