IF Hagen
IF Hagen Orientering - Årsmöte 2024

IF Hagen Orienterings årsmöte hålls Onsdag 21 Februari kl 18:00 i Hagenstugan.
Verksamhets och förvaltnings berättelse för IF Hagen Orientering redovisas
och sedvanliga val förrättas, se vidare föredragningslistan.

Sista dag för inlämnande av motioner till styrelsen är 10 januari.

Årsmöteshandlingar kommer senast 14 februari att finnas på hemsidan och i Hagenstugan.


Vi ser fram mot en stor uppslutning på årsmötet.
/Föreningsstyrelsen.

Årsmötes handlingar:
För att se övriga årsmöteshandlingar och Teamsadress måste du vara inloggad.