IF Hagen
Info om ifhagen.com


IF Hagens hemsida är uppbyggd med hjälp av ASP,HTML och javascript-kod samt använder sig av mySQL-databaser. Sidan ligger på webbhotellet Crystone.

Har du tips, idéer eller upptäckt något fel är du välkommen att skicka ett mail till någon utav oss i webbgruppen eller till info@ifhagen.com

Om du är intresserad av att hjälpa till med sidan så hör av dig!!
Webbgruppen
Carl-Otto Wijkmark
Ansvarsområde
- Avgöra vad som ska prioriteras då det gäller nyutveckling
- Implementera och testa nya funktioner
- Buggrättning
- Ta backup på sidan
- Full access till FTP, Loopias webbdel.
- Assistera och hjälpa medlemmarna med ex. lösenord och användarstöd.
- Informera medlemmarna om nyheter på webbplatsen.


För innehållet på sidorna ansvarar respektive kommitté eller funktion