IF Hagen
IF Hagen Orientering - Tävlingsreglemente

Följande gäller för tävlande i IF Hagen:

Anmälan

Tävlingsprogram finns på hemsidan under tävling - tävlingsprogram.
Anmälan till en individuell tävling sker i system Eventor. Du når Eventor enklast
genom att klicka på datumet för tävlingen i tävlingsprogrammet.
Du når också Eventor via länk på hemsidan under fliken ”Tävling”.
Utförlig instruktion finns på hemsidan under tävling - anmälningsrutiner.
Om du behöver ett lösenord eller annan hjälp med anmälan – kontakta
Carl-Otto Wijkmark eller Lars Holmberg

Gemensam avresa
Klubben har gemensam avresa från Arenaparkeringen (gratisparkeringen mitt
emot Radio Skaraborg) till tävlingar som finns i vårt tävlingsprogram, vid
tidpunkt som anges på hemsidan. Den som behöver skjuts kontaktar
tävlingsvärden för respektive tävling.

Tävlingsvärd
Tävlingsvärden utses av tävlingskommittén. Tävlingsvärden får ett meddelande
via e-post vilket datum som gäller. Det är tävlingsvärdens ansvar att byta med
någon vid förhinder.
Tävlingsvärden samordnar resan och tar med klubbtält och vimpel som finns i
förrådet i Hagenstugan. Detta återlämnas i gott skick snarast efter tävlingen.
Tävlingsvärden är klubbens ansvarige på tävlingsplatsen och ansvarar för
avstädning och tillvaratagande av kvarglömda grejor, som lämnas upp i Hagenstugan.

Startavgifter till tävlingar
Klubben betalar alla av SOFT sanktionerade orienteringstävlingar inom landet
under perioderna 1 januari till 31 maj och under perioden 1 augusti till 31
december. Sommartävlingar och utlandstävlingar betalar man alltså själv i
efterskott. Likaså betalar man eventuell hyra av elektronisk bricka,
efteranmälningsavgift och startavgift vid utebliven start i efterskott (i slutet av året
via faktura från kassören). Regler vid ”ej start” gäller ej ungdomar upp t.o.m. 20
år vid giltigt förfall som t ex sjukdom. Detta skall meddelas till kassören,
mailadress se hemsidan.

Reseersättning tävlingar
Reseersättning för eget tävlande utgår normalt inte. Är man passagerare till en
tävling bör bensinpengar betalas till föraren, lämpligen 3 kr/mil.
Undantag från ovanstående gäller för deltagande i SM och i de stafetter som finns
i vårt tävlingsprogram. Om det finns hyrbilar/buss skall reseansvarig godkänna
reseräkning för resa med egen bil.

Resor med minibuss eller buss
Vid klubbens deltagande i prioriterad tävling/stafett kan minibuss eller buss vara
ett aktuellt resealternativ. Sådant beslut tas för varje enskild tävling av respektive
kommitté.

Deltagande i mästerskapstävlingar
Mästerskapstävlingar (DM, Skaraborgs) är prioriterade. Det ligger i klubbens
intresse att vi hävdar oss i alla mästerskapstävlingar. Klubbmästerskap ska också
vara angeläget för alla våra aktiva.

Vandringspris
Tävlingar märkta med VPR i tävlingsprogrammet ingår i bröderna Fredriksons
dagvandringspris. Nattävlingar märkta med VPRN ingår i vandringspriset
Natträven.
För dagtävlingar gäller de datum som står i tävlingsprogrammet oavsett vart man
tävlar i Sverige förutom de datum då DM arrangeras.
För nattävlingar gäller alla nattävlingar i Sverige som är OK för Sverigelistan
varav en av de två tävlingarna DM-natt + Skaraborgsmästerskap natt är
obligatorisk. Totalt räknas de tre bästa tävlingarna.
Poäng som erhålls är den procent av startfältet man har efter sig i resultatet.

Uttagning av stafettlag
I stafetter är ambitionen att alltid ställa upp med starkaste laget. Du som löpare
bör känna det som ett hedersuppdrag att representera föreningen när du blir uttagen.
Ungdomskommittén tar ut ungdomslag. Övriga stafettlag tas ut av tävlingskommittén.
Intresseanmälan om deltagande görs på hemsidan.

Ansvariga för prioriterade tävlingar
Planerandet av prioriterade tävlingar (DM, SM, Elitserien, Juniorcupen, 25 manna,
Ungdomens 10-mila och vissa andra stafetter) ligger under
tävlingskommittén som utser en samordningsansvarig per tävling. Denne ansvarar
för allt som rör själva tävlingen: anmälan, logi, mat/dryck, tält, nummerlappar,
lagändringar och coachning.

O-ringen, 5-dagars
För anmälan till O-ringen gäller att anmälan, bokningar och betalningar görs av
den deltagande själv, via Eventor, som man når via O-ringens hemsida.

Tävlingskläder
Givetvis bär du klubboverall och tävlar i tävlingsdressen, om du har någon.
Klubben har ett åtagande gentemot de sponsorer som stödjer vår verksamhet.

Försäkring
Som aktiv orienterare är du olycksfallförsäkrad genom klubben (Salusansvar).
Denna gäller vid olycksfall under träning och tävling och ersätter läkekostnader
men ej lönebortfall. Även som ledare eller i andra uppdrag för klubben har du en
försäkring om något inträffar. (Folksam och även Ansvar). Kanske är skyddet inte
fullgott om det allra värsta skulle inträffa. Du måste alltså själv bedöma vad du
vill har för skydd för dig själv eller dina barn i era fritidsaktiviteter. Mer om
försäkringarnas innehåll kan du läsa i blad som finns i Hagenstugan.
Kontakta styrelsen för vidare information om du skulle drabbas av olycksfall.
Bättre att anmäla en gång för mycket då du inte vet vad en skada kan innebära på
längre sikt