IF Hagen
IF Hagen - tips_facit
Tipsfrågor resultat 2022-04-10
 
Nummer Frågetext   Svar
 
1 Påskön ligger i Stilla Havet men till vilket land hör denna ö? 1 Chile
 
2 Vad hette fartyget som blockerade Suezkanalen en hel vecka förra året? 1 Ever Given
 
3 ABBA har gett ut ett nytt album efter 40 år. Vad heter det? 2 Voyage
 
4 Var hölls nyligen FN:s 26:e klimatkonferens? X Glasgow
 
5 På vilken plats i storleksordning i vårt planetsystem, från den största till den minsta planeten, kommer planeten Tellus? X Plats 5
 
6 Vem var Magnus Ladulås son till? 2 Birger Jarl
 
7 Epistemologi är läran om…? 2 Kunskap
 
8 Vem skapade begreppet hästkraft? X James Watt
 
9 Vilken president i USA tillträdde först presidentämbetet? 2 Harry Truman
 
10 Surfaktanter är en typ av kemiska ämnen som….? 1 Gör fett vattenlösligt
 
11 En besman skulle ha en s.k. kröning. Vem av följande har utfört dessa kröningar? X Lantmätare
 
12 Vilken ort ligger längst norrut? 1 Jokkmokk
 
13 Hur många plugg finns i burken? 135 st.