IF Hagen
IF Hagen - Veckans bana vecka 38
  Veckans bana ordnas denna vecka av IF Hagen
och finns vid Lerdalavägen - Parkeringen vid milspåret.
Veckans bana består av tre banor: lång 6-7 km, mellan 4-5 km och kort 3 km.

Kontrollerna är utmärkta med kontrollställningar med skärm.

Banan är ny varje måndag och kan springas från måndag till söndag.

Du anmäler dig här så får du en karta att själv skriva ut eller att hämta i Hagenstugan.

OBS! Kartorna för veckan kan beställas och hämtas ut först varje måndag morgon.

Du kan beställa och hämta ut kartorna samma dag. Detta gäller hela veckan.

Det är viktigt att du anmäler dig här för att vi skall veta kartåtgången
så att ingen skall bli utan karta.

Du anmäler dig med numret på din Sportidentbricka.
Saknar du Sportidentbricka får du istället anmäla dig på telefon 070 673 29 42.

Samlingsplatsen är densamma som för den inställda Tisdags-OL.


Efter tävlingen kan du lägga upp ditt spår på Livelox där du även kan se andras spår.

  Samlingsplatsen finns här, gå ner till arena och tävlingsområde.
  Här återfinns Livelox för Veckans bana
  Ange ditt SportIdent bricknummer här:
  Skriv nittonhundratrettiosex med siffror i rutan. Detta för att undvika spam.