IF Hagen
IF Hagen Orientering - Anvisningar Tisdags-OL

Anvisningar för Tisdags-OL (Motionsorientering)

Samarbete mellan: IF Hagen - Volvo - OK P4 - med flera.


OBS!! Alla måste betala kontant, ingen fakturering tillåtes.
Skall klubben stå för avgiften får detta göras upp internt efteråt i varje klubb.
IF Hagen betalar för sina ungdomar årsvis i efterhand.


Nytt för i år 2019

 - Alla kartor skall skrivas ut i skala 1:7500
 - Banorna skall läggas upp i Livelox
 - Betalning skall kunna göras med Swish

För att lägga upp banorna i Livelox skall banläggningsfilen i OCAD skickas till
Carl-Otto Wijkmark senast måndag kväll. Om kartan ej är en IF Hagen karta skall även kartan skickas med.

För att betalning skall kunna göras enkelt med Swish skall någon av funktionärerna ta emot betalningar på sitt eget Swish.


Tävlingarna är öppna för utomstående som vanligt.

Fyra banor skall läggas:

6 - 7 km medelsvår (10-14 kontroller) "Lång"
4 - 5 km medelsvår ( 6-10 kontroller) "Mellan"
2 - 3 km medelsvår ( 4- 6 kontroller) "Kort"
2 - 3 km lätt med ledstång (4- 6 kontroller) "Lätt"

Den lätta banan med ledstång är tänkt för nybörjare som vill ha en lätt bana för att kunna vara med som motionär och nybörjare. Arrangören skall bistå deltagaren med en kort instruktion om så behövs.
Detta för att vi ingår som arrangörer av Motionsorientering (SOFT).

Banorna får kombineras. Då vi använder elektronisk stämpling kan ett mindre område användas med banorna lagda i slingor. Samma kontrollpunkt kan besökas flera gånger, dock måste en annan kontroll besökas emellan. Antal kontrollpunkter är begränsat av antalet tillgängliga Sportidentenheter. Kontrollerna skall utmärkas med ställning och kontrollskärm.

Extra lång bana finns inte. Vill någon löpare springa längre får han springa en eller två banor till.
Han skall använda sin egen bricka hela tiden. Ingen extra avgift för den/de andra banan/banorna.
Brickan måste dock avläsas efter varje bana och tömmas innan start på nästa bana.
Ingen ny anmälan i datorn skall göras. Löparen saknas i "Kvar i skogen" och får kommas ihåg manuellt.

OBS nytt för i år !!
Alla kartor(banor) skall skrivas ut i skala 1:7500.


Kartor med förtryckta banor användes. Angivelserna skall vara tryckta på kartan.
Utskrift av kartor ordnas på egen hand. Antalet kartor uppskattas från tidigare tävlingar.
Uppgifter från 2 år tillbaka finns på Tisdags-OL sidan.
Om du inte vet någon som kan hjälpa dig med utskriften så kontakta Carl-Otto Wijkmark.

Saft, vattendunk och muggar skall alltid finnas med vid tävlingen. Elektronisk stämpling användes, SportIdent..

Enheterna startar själva. Följande gäller:

Kontrollenheterna sättes ut under eftermiddagen. De behöver ej startas endast sättas ut.

Kontroller finnes med förmärkta nummerserier. Kolla vilka som är tillgängliga. Obs det är viktigt att placera rätt kontroll på rätt plats då stämpelkontrollen annars blir fel.
OK P4 och Volvo har kodsiffror från 31 till 52 och IF Hagen har kodsiffror från 101 till 125.
1 startenhet som stämplar starttid. Placeras vid startpunkten..
1 st tömningsenhet för löparbricka. Placeras tillsammans med startenheten.
1 målenhet som stämplar måltid. Placeras vid målet.

För redovisning av resultat användes en bärbar dator med sträcktidsskrivare.
Denna tillhandahålles av Carl-Otto Wijkmark.
Om datorn skall användas där eluttag saknas skall ett 12 volt fritidsbatteri användas.

Alla deltagare anmäler sig genom att läsa av sin bricka i avläsningsenheten kopplad till datorn.
Vid målgång läser deltagaren av sin bricka i datorn igen och får då en kvittoremsa med sin tid på.
Alla deltagare som anmält sig, men ej kommit i mål syns som "Kvar i skogen" i datorn.
När alla har kommit mål packas datorväskan ihop och lämnas till Carl-Otto Wijkmark.

OBS!! Alla måste läsa av sina brickor även de som ej fullföjt.

Löparbrickor finns för utlåning. Dessa finns tillsammans med kontrollenheterna.

Procedur före tävlingen:

Arrangören hämtar eller får resultatdatorn av Carl-Otto Wijkmark.
Arrangören lägger upp en ny tävling i resultatprogrammet på datorn.
Banorna läggs in genom att skriva in eller importera från OCAD.

Detta kan göras dagen innan.

Procedur för tävlingen:

Löparen betalar startavgift 30:-.
Saknar löparen bricka får han låna en för 5:-
OBS! Alla skall betala kontant. Ungdomar från IF Hagen är undantagna, de betalar inget utan IF Hagen skickar pengar till arrangerande klubbar i efterhand för alla tävlingar under året.

Löparen anmäler sig genom att läsa av sin bricka i datorn. Har han varit med förut så finns uppgifter sparade.
Ändra bana om den inte stämmer.
Om löparen ej varit med tidigare skrivs han in som ny.

Löparen får en karta med vald bana inritad.
Löparen beger sig till start och bestämmer själv sin starttid.
Löparen tömmer sin löparbricka före start.
Löparen startar själv när han önskar. Han stämplar då starttiden och springer iväg. Flera löpare på samma bana bör ej starta samtidigt. Detta kontrolleras av löparna själva.
Löparen stämplar vid kontrollerna på banan. Om kvittens ej erhålles vid stämpling, så stämpla med stiftklämman i kartan.
Vid målgång stämplar löparen vid målenheten.

Löparen läser av sin bricka i datorn och får en utskrift av sina passertider och totaltid.
Löparen lämnar igen lånebrickan som ej kan lånas ut igen.

När alla löpare kommit i mål och inga finns "Kvar i skogen" är tävlingen slut.

Startavgift är 30:- som innefattar karta, avgift för lån av löparbricka är 5:-.

Starttid är från 17:00 till 18:30.

Sista målgång är kl 20:00 så löpare som ej är säkra att hinna i mål före den tiden kan nekas start efter 18:00.

Arrangören får ej gå hem förrän alla deltagare kommit i mål. Deltagare som bryter tävlingen måste ovillkorligen meddela arrangören.

För resultatredovisningen lämnas datorväskan till resultatansvarig.

Vid nattävling läggs samma banlängder som på dagtävlingar.

Starttid för de två första nattävlingarna är 20:00 - 20:30 och de två följande 19:30 - 20:00.

För markering av kontrollerna på nattävlingarna användes reflexstavar.

Startplats meddelas Wijkmarks senast vid tisdagstävlingen veckan före aktuell tävling eller till den som hämtar resultatet.

Kontaktpersoner:
Carl-Otto nås på telefon 070 673 29 42 eller mail: co.wijkmark@telia.com
Hemadress är: Ringduvevägen 14 Skultorp

Åke Wijkmark nås på telefon 073 558 83 15 eller mail: ake.wijkmark@volvo.com
Hemadress är: Torpagatan 5 Stenstorp


Kompletterande anvisningar för IF Hagen

Listor att ladda ner:

Redovisningsblankett för IF Hagen